قال الصادق(ع): ما من احد قال فى الحسين شعرا فبكى و ابكى به الا اوجب الله له الجنة و غفر له. امام صادق (ع) به جعفر بن عفان فرمودند: هيچ كس نيست كه درباره حسين(ع) شعرى بسرايد و بگريد و با آن بگرياند مگر آن كه خداوند، بهشت را بر او واجب می ‏كند و او را می ‏آمرزد. (رجال شيخ طوسى، ص289)

  • 76
  • 3115
  • 23585
  • 96332
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
آخرین صوت

ماه رمضان 96 - جلسه بیست و دوم

ماه رمضان 96
جلسه بیست و دوم
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 31 خرداد 1396 آلبوم : ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه بیست و یکم
29 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه بیستم
27 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه نوزدهم
26 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه هجدهم
25 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه هفدهم
24 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه شانزدهم
23 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه پانزدهم
22 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه چهاردهم
21 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه سیزدهم
20 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه دوازدهم
18 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه یازدهم
17 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه دهم
16 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه نهم
15 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه هشتم
14 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
آلبوم ها