قال الامام باقر (علیه السلام): لو یعلم الناس ما فى زیارة قبر الحسین (علیه السلام) من الفضل، لماتوا شوق امام باقر (علیه السلام) فرمودند: اگر مردم می دانستند که چه فضیلتى در زیارت مرقد امام حسین (علیه السلام) است از شوق زیارت میمردند. منبع: کتاب ثواب الاعمال، ص 319؛ به نقل از کتاب کامل الزیارات.

  • 60
  • 1826
  • 1826
  • 120202
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو در موضوع « تفسیر قرآن - 1392 »
آخرین صوت

درس تفسیر قرآن - جلسه بیست و چهارم(سال 92)

درس تفسیر قرآن 
جلسه بیست و چهارم(سال 92)
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 21 اسفند 1392 آلبوم : تفسیر قرآن - 1392
درس تفسیر قرآن - جلسه بیست و دوم(سال 92)
7 اسفند 1392 تفسیر قرآن - 1392
درس تفسیر قرآن - جلسه بیست و سوم(سال 92)
4 اسفند 1392 تفسیر قرآن - 1392
درس تفسیر قرآن - جلسه بیست و یکم(سال 92)
30 بهمن 1392 تفسیر قرآن - 1392
درس تفسیر قرآن - جلسه بیستم(سال 92)
16 بهمن 1392 تفسیر قرآن - 1392
درس تفسیر قرآن - جلسه نوزدهم(سال 92)
9 بهمن 1392 تفسیر قرآن - 1392
درس تفسیر قرآن - جلسه هجدهم(سال 92)
2 بهمن 1392 تفسیر قرآن - 1392
درس تفسیر قرآن - جلسه هفدهم(سال 92)
25 دی 1392 تفسیر قرآن - 1392
درس تفسیر قرآن - جلسه شانزدهم(سال 92)
18 دی 1392 تفسیر قرآن - 1392
درس تفسیر قرآن - جلسه پانزدهم(سال 92)
27 آذر 1392 تفسیر قرآن - 1392
درس تفسیر قرآن - جلسه چهاردهم(سال 92)
20 آذر 1392 تفسیر قرآن - 1392
درس تفسیر قرآن - جلسه سیزدهم(سال 92)
13 آذر 1392 تفسیر قرآن - 1392
درس تفسیر قرآن - جلسه دوازدهم(سال 92)
6 آذر 1392 تفسیر قرآن - 1392
درس تفسیر قرآن - جلسه یازدهم(سال 92)
29 آبان 1392 تفسیر قرآن - 1392
درس تفسیر قرآن - جلسه دهم(سال 92)
8 آبان 1392 تفسیر قرآن - 1392
آلبوم ها