امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمود: کسی که بخواهد مشمول رحمت خداوند گردد و وارد بهشت شود... باید نسبت به یتیمان دلسوز و مهربان باشد. «من اراد ان یدخله الله عزّوجلَّ فی رحمته و یسکنه جنَّته فلیحسن خلقه ... و لیرحم الیتیم.» [ امالی صدوق، صفحه 318، مجلس 61، حدیث 15.]

  • 0
  • 2611
  • 31152
  • 103899
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو در موضوع « تفسیر قرآن - 1393 »
آخرین صوت

درس تفسیر قرآن - جلسه چهاردهم(سال 93)

درس تفسیر قرآن 
جلسه چهاردهم(سال 93)
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 20 اسفند 1393 آلبوم : تفسیر قرآن - 1393
درس تفسیر قرآن - جلسه سیزدهم(سال 93)
6 اسفند 1393 تفسیر قرآن - 1393
درس تفسیر قرآن - جلسه دوازدهم(سال 93)
29 بهمن 1393 تفسیر قرآن - 1393
درس تفسیر قرآن - جلسه یازدهم(سال 93)
15 بهمن 1393 تفسیر قرآن - 1393
درس تفسیر قرآن - جلسه دهم(سال 93)
9 بهمن 1393 تفسیر قرآن - 1393
درس تفسیر قرآن - جلسه نهم(سال 93)
24 دی 1393 تفسیر قرآن - 1393
درس تفسیر قرآن - جلسه هشتم(سال 93)
17 دی 1393 تفسیر قرآن - 1393
درس تفسیر قرآن - جلسه هفتم(سال 93)
12 آذر 1393 تفسیر قرآن - 1393
درس تفسیر قرآن - جلسه ششم(سال 93)
5 آذر 1393 تفسیر قرآن - 1393
درس تفسیر قرآن - جلسه پنجم(سال 93)
21 آبان 1393 تفسیر قرآن - 1393
درس تفسیر قرآن - جلسه چهارم(سال 93)
9 مهر 1393 تفسیر قرآن - 1393
درس تفسیر قرآن - جلسه سوم(سال 93)
2 مهر 1393 تفسیر قرآن - 1393
درس تفسیر قرآن - جلسه دوم(سال 93)
26 شهریور 1393 تفسیر قرآن - 1393
درس تفسیر قرآن - جلسه اول(سال 93)
19 شهریور 1393 تفسیر قرآن - 1393
آلبوم ها