قال علي بن الحسين عليهما السلام: انتظار الفرج من أعظم الفرج. كمال الدين وتمام النعمة ص 320. امام سجاد(ع) فرمودند: انتظار فرج به خودی خود از بزرگترین مصادیق فرج و گشایش است.

  • 61
  • 1827
  • 1827
  • 120203
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو در موضوع « مراسم دهه آخر صفر - 1388 »
آخرین صوت

دهه آخر صفر(88) - جلسه دهم

دهه آخر صفر(88) - جلسه دهم
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 27 بهمن 1388 آلبوم : مراسم دهه آخر صفر - 1388
دهه آخر صفر(88) - جلسه نهم
26 بهمن 1388 مراسم دهه آخر صفر - 1388
دهه آخر صفر(88) - جلسه هشتم
25 بهمن 1388 مراسم دهه آخر صفر - 1388
دهه آخر صفر(88) - جلسه هفتم
24 بهمن 1388 مراسم دهه آخر صفر - 1388
دهه آخر صفر(88) - جلسه ششم
23 بهمن 1388 مراسم دهه آخر صفر - 1388
دهه آخر صفر(88) - جلسه پنجم
22 بهمن 1388 مراسم دهه آخر صفر - 1388
دهه آخر صفر(88) - جلسه چهارم
21 بهمن 1388 مراسم دهه آخر صفر - 1388
دهه آخر صفر(88) - جلسه سوم
20 بهمن 1388 مراسم دهه آخر صفر - 1388
دهه آخر صفر(88) - جلسه دوم
19 بهمن 1388 مراسم دهه آخر صفر - 1388
دهه آخر صفر(88) - جلسه اول
18 بهمن 1388 مراسم دهه آخر صفر - 1388
آلبوم ها