امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمود: کسی که بخواهد مشمول رحمت خداوند گردد و وارد بهشت شود... باید نسبت به یتیمان دلسوز و مهربان باشد. «من اراد ان یدخله الله عزّوجلَّ فی رحمته و یسکنه جنَّته فلیحسن خلقه ... و لیرحم الیتیم.» [ امالی صدوق، صفحه 318، مجلس 61، حدیث 15.]

  • 62
  • 1828
  • 1828
  • 120204
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو در موضوع « تفسیر قرآن - 1384 »
آخرین صوت

تفسیر1384 - جلسه هجدهم

تفسیر1384 - جلسه هجدهم
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 18 اسفند 1384 آلبوم : تفسیر قرآن - 1384
تفسیر1384 - جلسه هفدهم
11 اسفند 1384 تفسیر قرآن - 1384
تفسیر1384 - جلسه شانزدهم
24 آذر 1384 تفسیر قرآن - 1384
تفسیر1384 - جلسه پانزدهم
19 آذر 1384 تفسیر قرآن - 1384
تفسیر1384 - جلسه چهاردهم
10 آذر 1384 تفسیر قرآن - 1384
تفسیر1384 - جلسه سیزدهم
3 آذر 1384 تفسیر قرآن - 1384
تفسیر1384 - جلسه دوازدهم
26 آبان 1384 تفسیر قرآن - 1384
تفسیر1384 - جلسه یازدهم
19 آبان 1384 تفسیر قرآن - 1384
تفسیر1384 - جلسه دهم
2 مهر 1384 تفسیر قرآن - 1384
تفسیر1384 - جلسه نهم
9 تیر 1384 تفسیر قرآن - 1384
تفسیر1384 - جلسه هشتم
19 خرداد 1384 تفسیر قرآن - 1384
تفسیر1384 - جلسه هفتم
5 خرداد 1384 تفسیر قرآن - 1384
تفسیر1384 - جلسه ششم
29 اردیبهشت 1384 تفسیر قرآن - 1384
تفسیر1384 - جلسه پنجم
22 اردیبهشت 1384 تفسیر قرآن - 1384
تفسیر1384 - جلسه چهارم
15 اردیبهشت 1384 تفسیر قرآن - 1384
آلبوم ها