امام صادق (ع): شیطان گفته همه مردم در قبضه حکومت من هستند جز 5 کس: 1.کسی که با نیت صحیح در هر کاری بر خدا توکل کند.2. آنکه شبانه روز به هنگام ثواب و خطا بسیار یاد خدا باشد.3. کسی که هرچه برای خود می پسندد برای دیگران هم بپسندد.4. آنکه به هنگام مصیبت صبر کند.5. کسی که به قسمت الهی راضی باشد و غم روزی نخورد.نصایح صفحه 225

  • 39
  • 2219
  • 40028
  • 112775
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو در موضوع « زیارات و ادعیه معصومین(ع) »
آخرین صوت

زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه هجدهم

زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه هجدهم
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 14 مهر 1386 آلبوم : زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه هفدهم
13 مهر 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه شانزدهم
12 مهر 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه پانزدهم
11 مهر 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه چهاردهم
9 مهر 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه سیزدهم
8 مهر 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه دوازدهم
7 مهر 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه یازدهم
9 شهریور 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه دهم
2 شهریور 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه نهم
26 مرداد 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه هشتم
20 مرداد 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه هفتم
12 مرداد 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه ششم
5 مرداد 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه پنجم
29 تیر 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه چهارم
18 اسفند 1385 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
آلبوم ها