حضرت موسي بن جعفر(ع) فرموده‌اند: «يا هشام، ما بعث الله أنبيائه و رسله إلي عباده إلاَّ ليعقلوا عن الله» (كافي، ج1 ، ص16) خداوند متعال انبياء و رسولانش را نفرستاده است، مگر براي آنكه بندگان از ناحيه خداوند بفهمند (و حقايق معارفي را به وسيله انبياء از خداوند متعال بگيرند).

  • 25
  • 3500
  • 23970
  • 96717
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو در موضوع « زیارات و ادعیه معصومین(ع) »
آخرین صوت

زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه هجدهم

زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه هجدهم
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 14 مهر 1386 آلبوم : زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه هفدهم
13 مهر 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه شانزدهم
12 مهر 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه پانزدهم
11 مهر 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه چهاردهم
9 مهر 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه سیزدهم
8 مهر 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه دوازدهم
7 مهر 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه یازدهم
9 شهریور 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه دهم
2 شهریور 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه نهم
26 مرداد 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه هشتم
20 مرداد 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه هفتم
12 مرداد 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه ششم
5 مرداد 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه پنجم
29 تیر 1386 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
زیارات و ادعیه معصومین(ع) - جلسه چهارم
18 اسفند 1385 زیارات و ادعیه معصومین(ع)
آلبوم ها