امام صادق (ع): شیطان گفته همه مردم در قبضه حکومت من هستند جز 5 کس: 1.کسی که با نیت صحیح در هر کاری بر خدا توکل کند.2. آنکه شبانه روز به هنگام ثواب و خطا بسیار یاد خدا باشد.3. کسی که هرچه برای خود می پسندد برای دیگران هم بپسندد.4. آنکه به هنگام مصیبت صبر کند.5. کسی که به قسمت الهی راضی باشد و غم روزی نخورد.نصایح صفحه 225

  • 0
  • 2611
  • 31152
  • 103899
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو در موضوع « محرم 1419 »
آخرین صوت

محرم 1419 - جلسه دوازهم

محرم 1419 - جلسه دوازهم
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 19 خرداد 1377 آلبوم : محرم 1419
محرم 1419 - جلسه یازدهم
18 اردیبهشت 1377 محرم 1419
محرم 1419 - جلسه دهم
17 اردیبهشت 1377 محرم 1419
محرم 1419 - جلسه نهم
16 اردیبهشت 1377 محرم 1419
محرم 1419 - جلسه هشتم
15 اردیبهشت 1377 محرم 1419
محرم 1419 - جلسه هفتم
14 اردیبهشت 1377 محرم 1419
محرم 1419 - جلسه ششم
13 اردیبهشت 1377 محرم 1419
محرم 1419 - جلسه پنجم
12 اردیبهشت 1377 محرم 1419
محرم 1419 - جلسه چهارم
11 اردیبهشت 1377 محرم 1419
محرم 1419 - جلسه سوم
10 اردیبهشت 1377 محرم 1419
محرم 1419 - جلسه دوم
9 اردیبهشت 1377 محرم 1419
محرم 1419 - جلسه اول
8 اردیبهشت 1377 محرم 1419
آلبوم ها