امام صادق علیه السلام فرمودند: الـرغبة فـى الـدنیـا تـورث الغم و الحزن والزهـد فـى الدنیا راحة القلب و البـدن. رغبت و تمایل به دنیا مایه غم و اندوه و زهد و بـى میلى به دنیا سبب راحتى قلب و بدن است. (تحف العقول، ص ۳۵۸)

  • 0
  • 2611
  • 31152
  • 103899
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو در موضوع « محرم 1420 »
آخرین صوت

محرم 1420 - جلسه یازدهم

محرم 1420 - جلسه یازدهم
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 8 اردیبهشت 1378 آلبوم : محرم 1420
محرم 1420 - جلسه دهم
7 اردیبهشت 1378 محرم 1420
محرم 1420 - جلسه نهم
6 اردیبهشت 1378 محرم 1420
محرم 1420 - جلسه هشتم
5 اردیبهشت 1378 محرم 1420
محرم 1420 - جلسه هفتم
4 اردیبهشت 1378 محرم 1420
محرم 1420 - جلسه ششم
3 اردیبهشت 1378 محرم 1420
محرم 1420 - جلسه پنجم
1 اردیبهشت 1378 محرم 1420
محرم 1420 - جلسه چهارم
1 اردیبهشت 1378 محرم 1420
محرم 1420 - جلسه سوم
31 فروردین 1378 محرم 1420
محرم 1420 - جلسه دوم
30 فروردین 1378 محرم 1420
محرم 1420 - جلسه اول
29 فروردین 1378 محرم 1420
آلبوم ها