امام صادق (ع) : " هر كس مسجدي بسازد، خداوند براي او خانه اي در بهشت مي سازد. (وسايل الشيعه جلد 86 صفحه 485)

  • 73
  • 735
  • 43843
  • 116590
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو در موضوع « مراسم دهه آخر صفر - 1391 »
آخرین صوت

دهه آخر صفر(91) - جلسه ششم

دهه آخر صفر(91) - جلسه ششم
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 23 دی 1391 آلبوم : مراسم دهه آخر صفر - 1391
دهه آخر صفر(91) - جلسه پنجم
22 دی 1391 مراسم دهه آخر صفر - 1391
دهه آخر صفر(91) - جلسه چهارم
21 دی 1391 مراسم دهه آخر صفر - 1391
دهه آخر صفر(91) - جلسه سوم
20 دی 1391 مراسم دهه آخر صفر - 1391
دهه آخر صفر(91) - جلسه دوم
19 دی 1391 مراسم دهه آخر صفر - 1391
دهه آخر صفر(91) - جلسه اول
18 دی 1391 مراسم دهه آخر صفر - 1391
آلبوم ها