امام صادق علیه السلام فرمودند: إنَّ اللهَ عَزَّوَجَّلَ یَرحَمُ الرَّجُلَ لَشُدَةِ حُبِّ لُوَلَدُه. براستی که خداوند عزوجل رحم می نماید مرد را، به سبب شدت محبت او به فرزندش. (ثواب الاعمال و عقاب الاعمال)

  • 64
  • 1539
  • 42648
  • 115395
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو در موضوع « تفسیر قرآن - 1394 »
آخرین صوت

درس تفسیر قرآن جلسه نوزدهم(سال 94)

درس تفسیر قرآن
جلسه نوزدهم(سال 94)
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 19 اسفند 1394 آلبوم : تفسیر قرآن - 1394
درس تفسیر قرآن جلسه هجدهم(سال 94)
12 اسفند 1394 تفسیر قرآن - 1394
درس تفسیر قرآن جلسه هفدهم(سال 94)
28 بهمن 1394 تفسیر قرآن - 1394
درس تفسیر قرآن جلسه شانزدهم(سال 94)
21 بهمن 1394 تفسیر قرآن - 1394
درس تفسیر قرآن جلسه پانزدهم(سال 94)
14 بهمن 1394 تفسیر قرآن - 1394
درس تفسیر قرآن جلسه چهاردهم(سال 94)
7 بهمن 1394 تفسیر قرآن - 1394
درس تفسیر قرآن جلسه سیزدهم(سال 94)
30 دی 1394 تفسیر قرآن - 1394
درس تفسیر قرآن جلسه یازدهم(سال 94)
16 دی 1394 تفسیر قرآن - 1394
درس تفسیر قرآن جلسه دهم(سال 94)
9 دی 1394 تفسیر قرآن - 1394
درس تفسیر قرآن جلسه نهم(سال 94)
2 دی 1394 تفسیر قرآن - 1394
درس تفسیر قرآن جلسه هشتم(سال 94)
4 آذر 1394 تفسیر قرآن - 1394
درس تفسیر قرآن جلسه هفتم(سال 94)
27 آبان 1394 تفسیر قرآن - 1394
درس تفسیر قرآن جلسه ششم(سال 94)
20 آبان 1394 تفسیر قرآن - 1394
درس تفسیر قرآن جلسه چهارم(سال 94)
15 مهر 1394 تفسیر قرآن - 1394
آلبوم ها