امام صادق (ع): شیطان گفته همه مردم در قبضه حکومت من هستند جز 5 کس: 1.کسی که با نیت صحیح در هر کاری بر خدا توکل کند.2. آنکه شبانه روز به هنگام ثواب و خطا بسیار یاد خدا باشد.3. کسی که هرچه برای خود می پسندد برای دیگران هم بپسندد.4. آنکه به هنگام مصیبت صبر کند.5. کسی که به قسمت الهی راضی باشد و غم روزی نخورد.نصایح صفحه 225

  • 55
  • 2468
  • 31009
  • 103756
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو در موضوع « ماه مبارک رمضان - 1383 »
آخرین صوت

ماه رمضان 1383 - جلسه نوزدهم

ماه رمضان 1383
جلسه نوزدهم
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 14 آبان 1383 آلبوم : ماه مبارک رمضان - 1383
ماه رمضان 1383 - جلسه هجدهم
13 آبان 1383 ماه مبارک رمضان - 1383
ماه رمضان 1383 - جلسه هفدهم
12 آبان 1383 ماه مبارک رمضان - 1383
ماه رمضان 1383 - جلسه شانزدهم
11 آبان 1383 ماه مبارک رمضان - 1383
ماه رمضان 1383 - جلسه پانزدهم
10 آبان 1383 ماه مبارک رمضان - 1383
ماه رمضان 1383 - جلسه چهاردهم
9 آبان 1383 ماه مبارک رمضان - 1383
ماه رمضان 1383 - جلسه سیزدهم
7 آبان 1383 ماه مبارک رمضان - 1383
ماه رمضان 1383 - جلسه دوازدهم
6 آبان 1383 ماه مبارک رمضان - 1383
ماه رمضان 1383 - جلسه یازدهم
5 آبان 1383 ماه مبارک رمضان - 1383
ماه رمضان 1383 - جلسه دهم
4 آبان 1383 ماه مبارک رمضان - 1383
ماه رمضان 1383 - جلسه نهم
3 آبان 1383 ماه مبارک رمضان - 1383
ماه رمضان 1383 - جلسه هشتم
2 آبان 1383 ماه مبارک رمضان - 1383
ماه رمضان 1383 - جلسه هفتم
30 مهر 1383 ماه مبارک رمضان - 1383
ماه رمضان 1383 - جلسه ششم
29 مهر 1383 ماه مبارک رمضان - 1383
ماه رمضان 1383 - جلسه پنجم
28 مهر 1383 ماه مبارک رمضان - 1383
آلبوم ها