امام صادق (ع): شیطان گفته همه مردم در قبضه حکومت من هستند جز 5 کس: 1.کسی که با نیت صحیح در هر کاری بر خدا توکل کند.2. آنکه شبانه روز به هنگام ثواب و خطا بسیار یاد خدا باشد.3. کسی که هرچه برای خود می پسندد برای دیگران هم بپسندد.4. آنکه به هنگام مصیبت صبر کند.5. کسی که به قسمت الهی راضی باشد و غم روزی نخورد.نصایح صفحه 225

  • 73
  • 1842
  • 4298
  • 122674
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو در موضوع « ماه مبارک رمضان - 1387 »
آخرین صوت

ماه رمضان 1387 - جلسه بیست و سوم

ماه رمضان 1387
جلسه بیست و سوم
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 9 مهر 1387 آلبوم : ماه مبارک رمضان - 1387
ماه رمضان 1387 - جلسه بیست و دوم
8 مهر 1387 ماه مبارک رمضان - 1387
ماه رمضان 1387 - جلسه بیست و یکم
7 مهر 1387 ماه مبارک رمضان - 1387
ماه رمضان 1387 - جلسه بیستم
6 مهر 1387 ماه مبارک رمضان - 1387
ماه رمضان 1387 - جلسه نوزدهم
4 مهر 1387 ماه مبارک رمضان - 1387
ماه رمضان 1387 - جلسه هجدهم
3 مهر 1387 ماه مبارک رمضان - 1387
ماه رمضان 1387 - جلسه هفدهم
2 مهر 1387 ماه مبارک رمضان - 1387
ماه رمضان 1387 - جلسه شانزدهم
31 شهریور 1387 ماه مبارک رمضان - 1387
ماه رمضان 1387 - جلسه پانزدهم
28 شهریور 1387 ماه مبارک رمضان - 1387
ماه رمضان 1387 - جلسه چهاردهم
27 شهریور 1387 ماه مبارک رمضان - 1387
ماه رمضان 1387 - جلسه سیزدهم
26 شهریور 1387 ماه مبارک رمضان - 1387
ماه رمضان 1387 - جلسه دوازدهم
25 شهریور 1387 ماه مبارک رمضان - 1387
ماه رمضان 1387 - جلسه یازدهم
24 شهریور 1387 ماه مبارک رمضان - 1387
ماه رمضان 1387 - جلسه دهم
23 شهریور 1387 ماه مبارک رمضان - 1387
ماه رمضان 1387 - جلسه نهم
21 شهریور 1387 ماه مبارک رمضان - 1387
آلبوم ها