قال الصادق (ع) السجود على طين قبرالحسين (ع) ينور الى الارض السابعة و من كان معه سبحة من طين قبرالحسين (ع) كتب مسبحا و ان لم يسبح بها... امام صادق (ع) فرمود: سجده بر تربت قبر حسين (ع) تا زمين هفتم را نور باران میكند و كسى كه تسبيحى از خاك مرقد حسين (ع) را با خود داشته باشد، تسبيح گوى حق محسوب میشود، اگر چه با آن تسبيح هم نگويد. من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 268 وسائل الشيعه، ج 3 ص 608

  • 0
  • 2611
  • 31152
  • 103899
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو در موضوع « مراسم دهه آخر صفر(بیت الرضا) - 94 »
آخرین صوت

دهه آخر صفر 94 - جلسه پنجم

دهه آخر صفر 94
جلسه پنجم
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 21 آذر 1394 آلبوم : مراسم دهه آخر صفر(بیت الرضا) - 94
دهه آخر صفر 94 - جلسه چهارم
20 آذر 1394 مراسم دهه آخر صفر(بیت الرضا) - 94
دهه آخر صفر 94 - جلسه سوم
19 آذر 1394 مراسم دهه آخر صفر(بیت الرضا) - 94
دهه آخر صفر 94 - جلسه دوم
18 آذر 1394 مراسم دهه آخر صفر(بیت الرضا) - 94
دهه آخر صفر 94 - جلسه اول
17 آذر 1394 مراسم دهه آخر صفر(بیت الرضا) - 94
آلبوم ها