امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمود: کسی که بخواهد مشمول رحمت خداوند گردد و وارد بهشت شود... باید نسبت به یتیمان دلسوز و مهربان باشد. «من اراد ان یدخله الله عزّوجلَّ فی رحمته و یسکنه جنَّته فلیحسن خلقه ... و لیرحم الیتیم.» [ امالی صدوق، صفحه 318، مجلس 61، حدیث 15.]

  • 57
  • 2237
  • 40046
  • 112793
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو در موضوع « ماه مبارک رمضان - 1395 »
آخرین صوت

ماه رمضان 95 - جلسه بیست و پنجم

ماه رمضان 1395
جلسه بیست و پنجم
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 15 تیر 1395 آلبوم : ماه مبارک رمضان - 1395
ماه رمضان 1395 - جلسه بیست و چهارم
14 تیر 1395 ماه مبارک رمضان - 1395
ماه رمضان 1395 - جلسه بیست و سوم
13 تیر 1395 ماه مبارک رمضان - 1395
ماه رمضان 1395 - جلسه بیست و دوم
12 تیر 1395 ماه مبارک رمضان - 1395
ماه رمضان 1395 - جلسه بیست و یکم
10 تیر 1395 ماه مبارک رمضان - 1395
ماه رمضان 1395 - جلسه بیستم
9 تیر 1395 ماه مبارک رمضان - 1395
ماه رمضان 1395 - جلسه نوزدهم
9 تیر 1395 ماه مبارک رمضان - 1395
ماه رمضان 1395 - جلسه هجدهم
7 تیر 1395 ماه مبارک رمضان - 1395
ماه رمضان 1395 - جلسه هفدهم
6 تیر 1395 ماه مبارک رمضان - 1395
ماه رمضان 1395 - جلسه شانزدهم
5 تیر 1395 ماه مبارک رمضان - 1395
ماه رمضان 1395 - جلسه پانزدهم
3 تیر 1395 ماه مبارک رمضان - 1395
ماه رمضان 1395 - جلسه چهاردهم
2 تیر 1395 ماه مبارک رمضان - 1395
ماه رمضان 1395 - جلسه سیزدهم
1 تیر 1395 ماه مبارک رمضان - 1395
ماه رمضان 1395 - جلسه دوازدهم
31 خرداد 1395 ماه مبارک رمضان - 1395
ماه رمضان 1395 - جلسه یازدهم
30 خرداد 1395 ماه مبارک رمضان - 1395
آلبوم ها