قال علي بن الحسين عليهما السلام: انتظار الفرج من أعظم الفرج. كمال الدين وتمام النعمة ص 320. امام سجاد(ع) فرمودند: انتظار فرج به خودی خود از بزرگترین مصادیق فرج و گشایش است.

  • 58
  • 2238
  • 40047
  • 112794
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو در موضوع « نشست های اعتقادی »
آخرین صوت

نشست های اعتقادی - نشست هجدهم(قسمت دوم)

نشست های اعتقادی
نشست هجدهم(قسمت دوم)
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 14 مرداد 1395 آلبوم : نشست های اعتقادی
نشست های اعتقادی - نشست هجدهم(قسمت اول)
14 مرداد 1395 نشست های اعتقادی
نشست های اعتقادی - نشست هفدهم
4 مرداد 1395 نشست های اعتقادی
نشست های اعتقادی - نشست شانزدهم
4 مرداد 1395 نشست های اعتقادی
نشست های اعتقادی - نشست پانزدهم
4 مرداد 1395 نشست های اعتقادی
نشست های اعتقادی - نشست چهاردهم
4 مرداد 1395 نشست های اعتقادی
نشست های اعتقادی - نشست سیزدهم
4 مرداد 1395 نشست های اعتقادی
آلبوم ها