امام صادق علیه السلام فرمودند: إنَّ اللهَ عَزَّوَجَّلَ یَرحَمُ الرَّجُلَ لَشُدَةِ حُبِّ لُوَلَدُه. براستی که خداوند عزوجل رحم می نماید مرد را، به سبب شدت محبت او به فرزندش. (ثواب الاعمال و عقاب الاعمال)

  • 23
  • 2511
  • 40317
  • 113064
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو در موضوع « شناخت صحیح معارف - 95 »
آخرین صوت

درس شناخت صحیح معارف 95 - جلسه دهم

درس شناخت صحیح معارف 95
جلسه دهم    
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 19 اسفند 1395 آلبوم : شناخت صحیح معارف - 95
درس شناخت صحیح معارف 95 - جلسه نهم
5 اسفند 1395 شناخت صحیح معارف - 95
درس شناخت صحیح معارف 95 - جلسه هشتم
28 بهمن 1395 شناخت صحیح معارف - 95
درس شناخت صحیح معارف 95 - جلسه هفتم
21 بهمن 1395 شناخت صحیح معارف - 95
درس شناخت صحیح معارف 95 - جلسه ششم
16 دی 1395 شناخت صحیح معارف - 95
درس شناخت صحیح معارف 95 - جلسه پنجم
2 دی 1395 شناخت صحیح معارف - 95
درس شناخت صحیح معارف 95 - جلسه چهارم
20 آبان 1395 شناخت صحیح معارف - 95
درس شناخت صحیح معارف 95 - جلسه سوم
13 آبان 1395 شناخت صحیح معارف - 95
درس شناخت صحیح معارف 95 - جلسه دوم
29 مهر 1395 شناخت صحیح معارف - 95
درس شناخت صحیح معارف 95 - جلسه اول
8 مهر 1395 شناخت صحیح معارف - 95
آلبوم ها