قال الصادق(ع): ما من احد قال فى الحسين شعرا فبكى و ابكى به الا اوجب الله له الجنة و غفر له. امام صادق (ع) به جعفر بن عفان فرمودند: هيچ كس نيست كه درباره حسين(ع) شعرى بسرايد و بگريد و با آن بگرياند مگر آن كه خداوند، بهشت را بر او واجب می ‏كند و او را می ‏آمرزد. (رجال شيخ طوسى، ص289)

  • 23
  • 2511
  • 40317
  • 113064
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو در موضوع « تفسیر قرآن - 1390 »
آخرین صوت

درس تفسیر قرآن - جلسه شصت و یکم

درس تفسیر قرآن 
جلسه شصت و یکم
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 24 اسفند 1390 آلبوم : تفسیر قرآن - 1390
درس تفسیر قرآن - جلسه شصتم
17 اسفند 1390 تفسیر قرآن - 1390
درس تفسیر قرآن - جلسه پنجاه و نهم
10 اسفند 1390 تفسیر قرآن - 1390
درس تفسیر قرآن - جلسه پنجاه و هشتم
3 اسفند 1390 تفسیر قرآن - 1390
درس تفسیر قرآن - جلسه پنجاه و هفتم
26 بهمن 1390 تفسیر قرآن - 1390
درس تفسیر قرآن - جلسه پنجاه و ششم
19 بهمن 1390 تفسیر قرآن - 1390
درس تفسیر قرآن - جلسه پنجاه و پنجم
21 دی 1390 تفسیر قرآن - 1390
درس تفسیر قرآن - جلسه پنجاه و چهارم
23 آذر 1390 تفسیر قرآن - 1390
درس تفسیر قرآن - جلسه پنجاه و سوم
18 آبان 1390 تفسیر قرآن - 1390
درس تفسیر قرآن - جلسه پنجاه و دوم
11 آبان 1390 تفسیر قرآن - 1390
درس تفسیر قرآن - جلسه پنجاه و یکم
4 آبان 1390 تفسیر قرآن - 1390
درس تفسیر قرآن - جلسه پنجاهم
27 مهر 1390 تفسیر قرآن - 1390
درس تفسیر قرآن - جلسه چهل و نهم
20 مهر 1390 تفسیر قرآن - 1390
درس تفسیر قرآن - جلسه چهل و هشتم
12 مهر 1390 تفسیر قرآن - 1390
درس تفسیر قرآن - جلسه چهل و هفتم
6 مهر 1390 تفسیر قرآن - 1390
آلبوم ها