امام صادق علیه السلام فرمودند: لاینال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة هرکس نماز را سبک بشمارد، به شفاعت ما دست نخواهد یافت. (فروع کافی،ج۳،ص۲۷۰)

  • 25
  • 3500
  • 23970
  • 96717
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
آخرین صوت

اصول قطعیه 95 - جلسه هجدهم

اصول قطعیه 95
جلسه هجدهم
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 23 آبان 1395 آلبوم : اصول قطعیه - 94 و 95
اصول قطعیه 95 - جلسه هفدهم
22 آبان 1395 اصول قطعیه - 94 و 95
جلسات هفتگی 95 - جلسه بیست و چهارم
21 آبان 1395 جلسات هفتگی - 1395
درس شناخت صحیح معارف 95 - جلسه چهارم
20 آبان 1395 شناخت صحیح معارف - 95
درس تفسیر قرآن جلسه چهاردهم(سال 95)
19 آبان 1395 تفسیر قرآن - 1395
اصول قطعیه 95 - جلسه شانزدهم
18 آبان 1395 اصول قطعیه - 94 و 95
اصول قطعیه 95 - جلسه پانزدهم
17 آبان 1395 اصول قطعیه - 94 و 95
اصول قطعیه 95 - جلسه چهاردهم
15 آبان 1395 اصول قطعیه - 94 و 95
جلسات هفتگی 95 - جلسه بیست و سوم
14 آبان 1395 جلسات هفتگی - 1395
درس شناخت صحیح معارف 95 - جلسه سوم
13 آبان 1395 شناخت صحیح معارف - 95
درس تفسیر قرآن جلسه سیزدهم(سال 95)
12 آبان 1395 تفسیر قرآن - 1395
اصول قطعیه 95 - جلسه سیزدهم
11 آبان 1395 اصول قطعیه - 94 و 95
اصول قطعیه 95 - جلسه دوازدهم
10 آبان 1395 اصول قطعیه - 94 و 95
اصول قطعیه 95 - جلسه یازدهم
9 آبان 1395 اصول قطعیه - 94 و 95
جلسات هفتگی 95 - جلسه بیست و دوم
7 آبان 1395 جلسات هفتگی - 1395
آلبوم ها