امام صادق علیه السلام فرمودند: الـرغبة فـى الـدنیـا تـورث الغم و الحزن والزهـد فـى الدنیا راحة القلب و البـدن. رغبت و تمایل به دنیا مایه غم و اندوه و زهد و بـى میلى به دنیا سبب راحتى قلب و بدن است. (تحف العقول، ص ۳۵۸)

  • 61
  • 1827
  • 1827
  • 120203
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
آخرین صوت

جلسات هفتگی 96 - جلسه نوزدهم

جلسات هفتگی 96
جلسه نوزدهم
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 7 مهر 1396 مکان : بیت آیت الله سیدان آلبوم : جلسات هفتگی - 1396
جلسات هفتگی 96 - جلسه هجدهم
31 شهریور 1396 جلسات هفتگی - 1396
جلسات هفتگی 96 - جلسه هفدهم
24 شهریور 1396 جلسات هفتگی - 1396
درس تفسیر قرآن جلسه هشتم(سال 96)
22 شهریور 1396 تفسیر قرآن - 96
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 - جلسه بیست و سوم
21 شهریور 1396 شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه - 96
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 - جلسه بیست و دوم
20 شهریور 1396 شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه - 96
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 - جلسه بیست و یکم
19 شهریور 1396 شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه - 96
جلسات هفتگی 96 - جلسه شانزدهم
17 شهریور 1396 جلسات هفتگی - 1396
درس تفسیر قرآن جلسه هفتم(سال 96)
15 شهریور 1396 تفسیر قرآن - 96
جلسات هفتگی 96 - جلسه پانزدهم
10 شهریور 1396 جلسات هفتگی - 1396
جلسات هفتگی 96 - جلسه چهاردهم
3 شهریور 1396 جلسات هفتگی - 1396
جلسات هفتگی 96 - جلسه سیزدهم
27 مرداد 1396 جلسات هفتگی - 1396
جلسات هفتگی 96 - جلسه دوازدهم
20 مرداد 1396 جلسات هفتگی - 1396
آلبوم ها