پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمودند: ان الحسین باب من ابواب الجنة بى گمان حسین درى از درهاى بهشت است. منبع: کتاب احقاق الحق 9/202

  • 73
  • 1842
  • 4298
  • 122674
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
آخرین صوت

ماه رمضان 96 - جلسه شانزدهم

ماه رمضان 96
جلسه شانزدهم
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 23 خرداد 1396 آلبوم : ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه پانزدهم
22 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه چهاردهم
21 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه سیزدهم
20 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه دوازدهم
18 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه یازدهم
17 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه دهم
16 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه نهم
15 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه هشتم
14 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه هفتم
13 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه ششم
11 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه پنجم
10 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه چهارم
9 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه سوم
8 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
ماه رمضان 96 - جلسه دوم
7 خرداد 1396 ماه مبارک رمضان - 1396
آلبوم ها