قال الصادق (ع) السجود على طين قبرالحسين (ع) ينور الى الارض السابعة و من كان معه سبحة من طين قبرالحسين (ع) كتب مسبحا و ان لم يسبح بها... امام صادق (ع) فرمود: سجده بر تربت قبر حسين (ع) تا زمين هفتم را نور باران میكند و كسى كه تسبيحى از خاك مرقد حسين (ع) را با خود داشته باشد، تسبيح گوى حق محسوب میشود، اگر چه با آن تسبيح هم نگويد. من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 268 وسائل الشيعه، ج 3 ص 608

  • 71
  • 1546
  • 42655
  • 115402
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
آخرین صوت

درس تفسیر قرآن جلسه دوم(سال 96)

درس تفسیر قرآن
جلسه دوم(سال 96)    
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 23 فروردین 1396 آلبوم : تفسیر قرآن - 96
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 - جلسه چهارم
21 فروردین 1396 شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه - 96
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 - جلسه سوم
20 فروردین 1396 شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه - 96
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 - جلسه دوم
19 فروردین 1396 شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه - 96
جلسات هفتگی 96 - جلسه اول
18 فروردین 1396 جلسات هفتگی - 1396
درس تفسیر قرآن جلسه اول(سال 96)
16 فروردین 1396 تفسیر قرآن - 96
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 - جلسه اول
15 فروردین 1396 شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه - 96
جلسات هفتگی 95 - جلسه چهل و یکم
27 اسفند 1395 جلسات هفتگی - 1395
درس تفسیر قرآن جلسه بیست و ششم(سال 95)
25 اسفند 1395 تفسیر قرآن - 1395
جلسات هفتگی 95 - جلسه چهلم
20 اسفند 1395 جلسات هفتگی - 1395
درس شناخت صحیح معارف 95 - جلسه دهم
19 اسفند 1395 شناخت صحیح معارف - 95
دیدار با طلاب درّودی - 95
19 اسفند 1395 دیدارها
درس تفسیر قرآن جلسه بیست و پنجم(سال 95)
18 اسفند 1395 تفسیر قرآن - 1395
درس تفسیر قرآن جلسه بیست و پنجم(سال 95)
18 اسفند 1395 تفسیر قرآن - 1395
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 95 - جلسه پنجاه و پنجم
17 اسفند 1395 شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه - 95
آلبوم ها