قال علي بن الحسين عليهما السلام: انتظار الفرج من أعظم الفرج. كمال الدين وتمام النعمة ص 320. امام سجاد(ع) فرمودند: انتظار فرج به خودی خود از بزرگترین مصادیق فرج و گشایش است.

  • 25
  • 3500
  • 23970
  • 96717
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
آخرین صوت

درس تفسیر قرآن جلسه بیست و یکم(سال 95)

درس تفسیر قرآن
جلسه بیست و یکم(سال 95)    
حضرت آیت الله سیدان
تاریخ : 13 بهمن 1395 آلبوم : تفسیر قرآن - 1395
جلسات هفتگی 95 - جلسه سی و چهارم
8 بهمن 1395 جلسات هفتگی - 1395
درس تفسیر قرآن جلسه بیستم(سال 95)
6 بهمن 1395 تفسیر قرآن - 1395
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 95 - جلسه چهل و پنجم
5 بهمن 1395 شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه - 95
دیدار با طلاب کرمانشاهی - 95
5 بهمن 1395 دیدارها
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 95 - جلسه چهل و چهارم
4 بهمن 1395 شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه - 95
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 95 - جلسه چهل و سوم
3 بهمن 1395 شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه - 95
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 95 - جلسه چهل و یکم
27 دی 1395 شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه - 95
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 95 - جلسه چهلم
26 دی 1395 شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه - 95
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 95 - جلسه سی و نهم
25 دی 1395 شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه - 95
جلسات هفتگی 95 - جلسه سی و دوم
24 دی 1395 جلسات هفتگی - 1395
آلبوم ها