قال الصادق (ع) السجود على طين قبرالحسين (ع) ينور الى الارض السابعة و من كان معه سبحة من طين قبرالحسين (ع) كتب مسبحا و ان لم يسبح بها... امام صادق (ع) فرمود: سجده بر تربت قبر حسين (ع) تا زمين هفتم را نور باران میكند و كسى كه تسبيحى از خاك مرقد حسين (ع) را با خود داشته باشد، تسبيح گوى حق محسوب میشود، اگر چه با آن تسبيح هم نگويد. من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 268 وسائل الشيعه، ج 3 ص 608

  • 115
  • 3620
  • 27927
  • 100674
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
کتابخانه

بيان الفرقان في توحيد القرآن

نويسنده: علامه رباني آيت الله شيخ مجتبي قزويني.
تعليقات: آيت الله سيدجعفر سيدان.
تحقيق: مدرسه علوم ديني حضرت وليعصر(عج).
انتشارات دليل ما: 7733413 ـ 7744988
 
توضيحات:
 
در مقدمه اين كتاب، مطالب بسيار مفيد پيرامون زندگي‌نامه نويسنده، روش و منش علمي ايشان، فعاليت‌هاي اجتماعي و آثار مكتوب شان به چاپ رسيده است.
کتاب حاضر در توحید قرآنی و تفاوت آن با توحید به اصطلاح فلسفی و عرفانی است.
نویسنده در این کتاب ضمن اثبات وجود خدا از راه مطالعه آیات آفاقی و انفس، دیدگاه های مادیون را در زمینه روح شناسی ارزیابی می کند و شبهات زیادی را پاسخ می دهد و به دنبال آن،بحث دقیقی در چگونگی حصول علم دارد، و هشت بحث ابتکاری قرآن را بر توحید قرآن متفرع می کند.