امام صادق (ع) : " هر كس مسجدي بسازد، خداوند براي او خانه اي در بهشت مي سازد. (وسايل الشيعه جلد 86 صفحه 485)

  • 74
  • 1843
  • 4299
  • 122675
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :