امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام فرمودند: اَلْعَفافُ زِینَهُ‌ الْفَقْرِ، وَ الْشُّكْرُ زِینَهُ الْغِنَی. خویشتن داری، زینت فقر است و سپاس گزاری زینت غنا و توانگری. تحف العقول، صفحه 75

  • 40
  • 1809
  • 4265
  • 122641
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
آیت الله سیدان: ممکن است طبیبی از مرگ احتمالی مریض در آینده ای نزدیک خبر دهد و از آن اطلاع داشته باشد اما این اطلاع و آگاهی دلیل فوت او نیست بنابراین علم خداوند به گناهان ما دلیلی بر انجام گناه از سوی ما نیست.

آیت الله سیدان فرمودند: اشیا به غنی مطلق نیازمندند، چیزی که قائم بالذات باشد و همه موجودات دنیا بر او تکیه کنند و معلولش باشند، ذات مقدس پروردگار قدیم ازلی و ابدی است و او غنی مطلق است.

استاد سطوح عالی حوزه خراسان فرمودند: با استدلال عقلی قطعی و روشن می فهمیم کائنات به خدا وابسته اند و ذات خداست که علت اینهاست؛ یعنی موثر و موجد آنهاست.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به اینکه ذات حق قدیم ازلی است، فرمودند: آن حقیقتی که همیشه است و بالذات دوام دارد، حضرت حق است.

آیت الله سیدان: صفات درونی انسان همچون بذری در دل خاک هستند و بذر خار، خار و بذر گل، گل خواهد داد.