قال الامام ابوجعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام: انما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة علي قدر ما اتاهم من العقول في الدنيا. خدا در روز قيامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلي كه در دنيا به آنها داده است باريك بيني مي كند. غررالحكم جلد2 - حديث3260 – خاتمةالمستدرك ميرزاحسين نوري- ج1 ص47. معاني الاخبار شيخ صدوق ص 2.

  • 64
  • 1539
  • 42648
  • 115395
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
آیت الله سیدان: ریختن آبروی دیگران و تعرض به جان و مال آن ها ظلمی است که خداوند آن را مورد محاسبه دقیق قرار می دهد و انسان باید به شدت مراقب باشد که مرتکب چنین گناهی نشود.

آیت الله سیدان: مهم ترین وسیله رشد انسان این است که وقتی مطلب حقی به او می رسد آن را قبول کند و بکار ببندد.

آیت الله سیدان: انسان بخیل می خواهد از فقر فرار کند در حالی که همزمان بخل او را در فقر و مضیقه قرار داده است در نتیجه او گرفتار در چیزی است که از آن فرار می کند.

آیت الله سیدان: فوائد همه کارها موقت است اما فایده اشتغال به فهم دین، عمل به آن و نشر آن دائمی و همیشگی است.

آیت الله سیدان: تجدید عهد تنها با حضور در کنار قبور منور ائمه(علیهم السلام) ممکن نمی­ شود بلکه معنای تجدید عهد این است که انسان هر چه بهتر در جهت مکتب و عمل به دستورات رسیده از ایشان کوشا باشد.