قال الإمام علی (ع): (ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق واعمها فی العدل) حضرت علی (ع) فرمودند: کاری که باید بیش از هر کار دوست داشته باشی، میانه روی در حق است و همگانی کردن آن در برابری و دادگری. نهج البلاغه فیض الاسلام: نامه 53 / 996

  • 24
  • 1793
  • 4249
  • 122625
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو « آیت الله سیدان »
     الحمد لله رب العالمين خير الصلوة و السلام علي خير خلقه حبيب اله العالم ابي القاسم محمد ص و علي آله آل الله و لعن الدائم علي اعدائهم اعداء الله من الآن الي يوم لقاء الله.  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتي‏ هِيَ أَقْوَم‏ [1]  معنای تجلی حضرت حقمسائلی در ارتباط با آیات توحیدی قرآن کریم بیان شد بحث اخیری که مورد برسی قرار گرفت مساله تجلی بود که در قرآن کریم به خداوند متعال نسبت داده شده چنانچه در سوره مبارکه اعرا...
     الحمد لله رب العالمين خير الصلوة و السلام علي خير خلقه حبيب اله العالم ابي القاسم محمد ص و علي آله آل الله و لعن الدائم علي اعدائهم اعداء الله من الآن الي يوم لقاء الله.  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتي‏ هِيَ أَقْوَم‏ [1]  خداوند غیب مطلق است.  بحث در جلسات قبل در این بود که از آیات قرآن به خوبی استفاده می شود که حضرت حق غائب از همه مدارک ظاهری و باطنی است و غیب مطلق است و به هیچ یک از حواس ظاهری و باط...
     الحمد لله رب العالمين خير الصلوة و السلام علي خير خلقه حبيب اله العالم ابي القاسم محمد ص و علي آله آل الله و لعن الدائم علي اعدائهم اعداء الله من الآن الي يوم لقاء الله.  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتي‏ هِيَ أَقْوَم‏ [1]  خداوند غیب مطلق است  بحث در پیرامون آیات توحیدی به اینجا رسید که در جلسات قبل گفتیم خداوند غیب مطلق می باشد و با هیچ یک از مدرکات قابل درک نیست چه حواس ظاهری و چه حواس باطنی لکن با ع...
     الحمد لله رب العالمين خير الصلوة و السلام علي خير خلقه حبيب اله العالم ابي القاسم محمد ص و علي آله آل الله و لعن الدائم علي اعدائهم اعداء الله من الآن الي يوم لقاء الله.  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتي‏ هِيَ أَقْوَم‏ [1]  بحث در ارتباط با آیات اعتقادی قرآن کریم بود در این زمینه از آیات توحیدی فهرستی بیان شد و بخشی از این فهرست برسی شد.  با توجه به فاصله ای که بین جلسات درس ایجاد شده است به یاد آوری چن...
     الحمد لله رب العالمين خير الصلوة والسلام علي خير خلقه حبيب اله العالم ابي القاسم محمد (ص) و علي آله آل الله و لعن الدائم علي اعدائهم اعداء الله من الآن الي يوم لقاء الله.  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم   انّ هذا القران يهدي للتي هي اقوم [1]  مختار بودن خداوند متعال در آیات و روایات  بحث در آيات توحيدي قرآن كريم بود مطلب بدين جا رسيد كه از آيات شريفه قرآن مجيد استفاده مي شود كه خداوند متعال فاعل مختار است به اين معنا كه بر فعل و ترك سلطه دارد و ا...
     الحمد لله رب العالمين خير الصلوة و السلام علي خير خلقه حبيب اله العالم ابي القاسم محمد ص و علي آله آل الله و لعن الدائم علي اعدائهم اعداء الله من الآن الي يوم لقاء الله.  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتي‏ هِيَ أَقْوَم‏ [1]  یکی دیگر از مباحثی که در آیات توحیدی مطرح شده است بحث قدرت حضرت حق می باشد  در آیات مختلفی از قرآن کریم به صورتهای گوناگونی به این صفت توجه داده شده است که به عنوان نمونه به چند آیه ...
     الحمد لله رب العالمين خير الصلوة و السلام علي خير خلقه حبيب اله العالم ابي القاسم محمد ص و علي آله آل الله و لعن الدائم علي اعدائهم اعداء الله من الآن الي يوم لقاء الله.  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتي‏ هِيَ أَقْوَم‏ [1]  در جلسات قبل اشاره شد که یکی از اصولی که از آیات قرآن و روایات بخوبی استفاده می شود اصل لم یلد ولم یولد می باشد.  در این رابطه روایتی از امام حسین علیه السلام که از حضرتش از تفسیر صم...
     الحمد لله رب العالمين خير الصلوة و السلام علي خير خلقه حبيب اله العالم ابي القاسم محمد ص و علي آله آل الله و لعن الدائم علي اعدائهم اعداء الله من الآن الي يوم لقاء الله.  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتي‏ هِيَ أَقْوَم‏ [1]  بحث در این بود که یکی از مسائل مهمی که از قرآن کریم به عنوان یک اصل قطعی استفاده می شود مطلبی است که درسوره توحید آمده است: «لم یلد و لم یولد»  احادیث زیادی در این زمینه ...
     الحمد لله رب العالمين خير الصلوة و السلام علي خير خلقه حبيب اله العالم ابي القاسم محمد ص و علي آله آل الله و لعن الدائم علي اعدائهم اعداء الله من الآن الي يوم لقاء الله.  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتي‏ هِيَ أَقْوَم‏ [1]  لم یلد و لم یولد  بحث در ارتباط با آیات توحیدی بود که از این آیات اصولی که اساس مسائل توحیدی را ترسیم می کند، استفاده می شود یکی از این اصول مطلبی بود که در جلسه قبل به آن اشاره کردی...
     الحمد لله رب العالمين خير الصلوة و السلام علي خير خلقه حبيب اله العالم ابي القاسم محمد ص و علي آله آل الله و لعن الدائم علي اعدائهم اعداء الله من الآن الي يوم لقاء الله.  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتي‏ هِيَ أَقْوَم‏ [1]  در جلسات قبل به اصل دیگری که از آیات قرآن در زمینه توحید استفاده می شود، اشاره شد که حضرت حق لم یلد و لم یولد است نه چیزی از او جدا شده است و نه او از چیزی جدا شده است  هر نوع جدائی ...