امام صادق علیه السلام فرمودند: مَن عَرَفَ اللهَ خافَ اللهَ و مَن خافَ اللهَ سَخَت نَفسَهُ عَنِ الدُّنیا. هر که خدا را بشناسد ترس او در دلش می افتد و هر که از خدا ترسان باشد نفسش از دنیا باز می ماند. (جهاد النفس، ص ۸۳)

  • 167
  • 3286
  • 36143
  • 108890
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو « شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 »
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه هفتم     حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه هفتم     حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه هشتم     حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه هشتم     حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه نهم     حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه نهم     حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه دهم حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه دهم حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه یازدهم     حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه یازدهم     حضرت آیت الله سیدان