رسول خدا (صلی الله علیه و آله): افسرده خاطر نسازد یکی از شما را اگر خواب و رویا از او برداشته شود، زیرا دلی که دانش در آن رسوخ نموده باشد خواب و رویا از آن برداشته می گردد. روضه بحار جلد 1 صفحه 174

  • 167
  • 3286
  • 36143
  • 108890
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو « شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 »
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه دوازدهم     حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه دوازدهم     حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه سیزدهم     حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه سیزدهم حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه چهاردهم حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه چهاردهم حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه پانزدهم     حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه پانزدهم     حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه شانزدهم     حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه شانزدهم حضرت آیت الله سیدان