امام حسن عسكري - عليه السلام - فرمودند: كسي كه مقدّم دارد طاعت و پيروي پيغمبر اسلام حضرت محمّد و اميرالمؤمنين امام علي صلوات الله عليهما را بر پيروي از پدر و مادر جسماني خود، خداوند متعال به او خطاب مي نمايد: همان طوري كه دستورات مرا بر هر چيزي مقدّم داشتي، تو را در خيرات و بركات مقدّم مي دارم و تو را همنشين پدر و مادر ديني يعني حضرت رسول و امام علي عليهماالسّلام مي گردانم، همان طوري كه علاقه و محبّت ـ عملي و اعتقادي ـ خود را نسبت به آن ها بر هر چيزي مقدّم داشتي. «تفسير الإمام العسكري - عليه السلام -، ص 333، ح 210»

  • 64
  • 1539
  • 42648
  • 115395
  • بازدید روز :
  • بازدید ماه :
  • بازدید سال :
  • بازدید کل :
نتایج جستجو « شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 »
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه دوازدهم     حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه دوازدهم     حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه سیزدهم     حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه سیزدهم حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه چهاردهم حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه چهاردهم حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه پانزدهم     حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه پانزدهم     حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه شانزدهم     حضرت آیت الله سیدان
شرح خطب توحیدیه نهج البلاغه 96 جلسه شانزدهم حضرت آیت الله سیدان